Slippa kirskål

Fråga: Har problem med kirskål på min kolonilott framförallt i anslutning till trädgårdslandet. Några tips på hur jag slipper detta problem?

Svar: Kirskål har en fantastisk växtkraft och skjuter nya skott från rötterna på våren. Det gäller därför att vara långsiktig och trötta ut rötterna. Jag skulle föreslå att du täcker jorden där du har som störst problem med något tjockt material som inte släpper igenom ljus och därmed kan kirskålen inte skjuta nya gröna skott. Det kan till exempel vara så kallad mypex-matta eller så kan du använda ett tjockt lager tidningar. Över tidningarna kan du även lägga t ex halm så ser det lite trevligare ut. Innan du täcker så klipps kirskålen ner. Se till att ytan täcks ordentligt så att inget ljus når ner till jorden. Täckmaterialet bör ligga minst två säsonger för att få bra effekt. Ett tips är att placera pallkragar ovanpå den täckta jorden för att inte förlora för mycket odlingsplats under denna tid.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 2 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar