Vad är detta för växt?

FRÅGA: Min granne har i rabatten en ovanlig växt, som hon glömt bort vad den heter. Vad kan det vara?

SVAR: Tyvärr ser detta ut att vara sidenört, Asclepias syriaca, som är klassad som en invasiv, främmande växtart i EU och ska bekämpas för att inte sprida sig i vår natur! Hittas den i naturen ska man rapportera in förekomsten. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/. I trädgården rensar man bort den helt, rötterna kan bli ordentligt djupa. Sedan täcker man om möjligt marken med en ogräsduk. Duken får ligga kvar i tre år. Växten sprider sig med både rotdelar och frö (som överlever länge i jorden) så det finns risk att nya plantor dyker upp även i närheten. Låt de borttagna växtdelarna ruttna i en tättslutande sopsäck innan den förs till förbränning. Växtsaften är hudirriterande så hantera växten med handskar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2019

Foto: Anne-Marie Dalin

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar