Vad är detta för växt?

FRÅGA: Min granne har i rabatten en ovanlig växt, som hon glömt bort vad den heter. Vad kan det vara?

SVAR: Tyvärr ser detta ut att vara sidenört, Asclepias syriaca, som är klassad som en invasiv, främmande växtart i EU och ska bekämpas för att inte sprida sig i vår natur! Hittas den i naturen ska man rapportera in förekomsten. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/. I trädgården rensar man bort den helt, rötterna kan bli ordentligt djupa. Sedan täcker man om möjligt marken med en ogräsduk. Duken får ligga kvar i tre år. Växten sprider sig med både rotdelar och frö (som överlever länge i jorden) så det finns risk att nya plantor dyker upp även i närheten. Låt de borttagna växtdelarna ruttna i en tättslutande sopsäck innan den förs till förbränning. Växtsaften är hudirriterande så hantera växten med handskar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2019

Foto: Anne-Marie Dalin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar