Rotogräs i komposten?

Fråga: I vår kolonilottsförening lägger vi allt växtavfall i öppna komposter dvs även kvickrot, kirskål, brännässlor, och vindor. Har sett att dessa växter sticker upp ur komposterna när det är dags att skörda fin jord. Förmultnar verkligen dessa ogräs i en öppen kompost. De flesta i föreningen har fått in dessa ogräs på lotterna och därför hämtar jag och många andra inte den annars jättefina jorden från komposten. Runt komposterna har det bildats stora områden med dessa ogräs. En kompost flyttas över till en annan dela av området och även runt omkring detta områden har nu dessa ogräs fortplantat sig och vidare längs kanterna på området. Vad göra?

Svar: Nej, dessa ogräs förmultnar sällan i en öppen kompost utan har en förmåga att rota sig där. Min rekommendation är att lägga rötter av rotogräs i en sopsäck eller annan tät plastsäck tex jordsäck, blöta ner växterna och sluta till säcken så lufttätt som möjligt. Då ruttnar rötterna och kan sen läggas i komposten. Alternativt kan man lägga ut rötterna på en presenning eller annat skynke och låta torka ut helt i solen. Då kan de inte heller gro igen. På de områden där ogräsen spridit sig är det bästa sättet att bli av med dem att täcka marken med markduk eller svart plast i minst en, helst två säsonger.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar