Ogräsättika är det ok?

Fråga: Våra ålderstigna, sjukliga grannar har en stor grusplan runt huset där det kommer upp mycket ogräs. Är det ok att använda ogräsättika?

Svar: Ja, det är OK att använda ogräsättika. Ättika är ju ett naturligt ämne som också  bryts ner snabbt i marken. Tyvärr är den inte helt effektiv mot rotogräs så man behöver upprepa behandlingen. Och naturligtvis ska man vara försiktig när man sprutar för det är ändå en syra som kan vara irriterande att inandas och att få på huden.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar