Ogräskunskap

Fråga: Hur kan jag ta reda på vad olika ogräs heter i gräsmattan. Tycker det är svårt att söka i böcker och på internet.

Svar: Det kan vara svårt att hitta rätt. Speciellt eftersom många ogräs är väldigt lika varandra. Många gånger kräver det att man har en aning om vilket ogräs det är för att hitta rätt. Efter lite träning går det bra att söka i floror av olika slag eller de ogräsbälgar som finns att tillgå. Ett hjälpmedel som SLU har lanserat ganska nyligen är en ogräsartbestämningsfunktion på internet. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ograsradgivaren/artbestamning/ . Den är anpassad för både privatperson och yrkesanvändare.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar