Revsmörblomma

Fråga: Vi har fått problem med revsmörblomma. Området ligger lite avskärmat i sluttningen ner mot vår å, i och för sig ointressant och osynlig (mer än för oss själva, möjligtvis). Men jag har förstått att det ogräset inte är att leka med, det kväver allt annat. Det har jag redan märkt. Det är lerjord det växer på. Har nu försökt att ‘avskärma’ området med en ‘mur’ av torvblock, dock endast ett torvblock i bredd, eftersom det fanns en ‘naturlig’ litenbrant. Börjar tvivlar om det kan hjälpa. Finns det något att göra ? Något som kan acceptera revsmörblomman som granne ?

Svar: Revsmörblomman trivs tyvärr särskilt bra på lerjord som är fuktighetshållande. Om det är möjligt att dränera så att slänten blir torrare kan det ha negativ inverkan på revsmörblomman. Den har inte alltför djupgående rotsystem, ca 20 cm och den sprider sig inte heller med underjordiska utlöpare utan det är revor ovanpå jorden som sen rotar sig på nytt. Så man kan hejda dess spridning genom att lägga ut en barriär minst 30 cm bred av t ex markduk eller plattor. Torvblocken kan också hejda dess framfart men då måste man kolla så att inte revor rotar sig i blocket och tar sig över.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar