Hönshirs

Fråga: Vad är hönshirs? Hörde om det på radion.

Svar: Hönshirs (Echinochloa crus-galli) är ett aggressivt ogräs i vissa delar av världen. Det räknas som världens tredje aggressivaste ogräs enligt Fn:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO). Än så länge är det inget stort problem med ogräset i Sverige. För det vill ha lite varmare klimat än vad vi har. Men efterhand som vi får ett mildare klimat kan hönshirs bli ett problem. Växten förekommer sporadiskt i jordbrukssammanhang främst i majs och sockerbetsodlingar. Det är ett ogräs vi ska hålla ögonen på. Läs mer om ogräset på jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder/honshirs

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar