Hönshirs

Fråga: Vad är hönshirs? Hörde om det på radion.

Svar: Hönshirs (Echinochloa crus-galli) är ett aggressivt ogräs i vissa delar av världen. Det räknas som världens tredje aggressivaste ogräs enligt Fn:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO). Än så länge är det inget stort problem med ogräset i Sverige. För det vill ha lite varmare klimat än vad vi har. Men efterhand som vi får ett mildare klimat kan hönshirs bli ett problem. Växten förekommer sporadiskt i jordbrukssammanhang främst i majs och sockerbetsodlingar. Det är ett ogräs vi ska hålla ögonen på. Läs mer om ogräset på jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder/honshirs

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar