Rotspärr och kortklippt gräs

Fråga: Det ska anläggas odlingslotter i anslutning till ett bostadsområde. Problemet är att det i det angränsande grönområdet växer rikligt med kirskål. Hur ska vi göra för att undvika spridning in i odlingsområdet?

Svar: Kirskål är som bekant ett rotogräs som utöver fröspridning använder sig av jordstammar för att föröka och sprida sig. Jordstammarna växer i det översta jordskiktet, ned till ca 20 cm djup. Ett sätt att stoppa utbredningen är därför att installera en rotogrässpärr i gränsen. Det kan vara ett plastmaterial som normalt används som geomembran eller en tjärpapp. Spärren bör gå ned till minst 30 cm djup. För att ytterligare försvåra för kirskålen bör man låta en remsa utanför spärren vara kortklippt. Kirskålen klarar sig inte i en kortklippt gräsyta eftersom den förlorar sitt bladverk vid varje klippning. Håkan Schroeder, Movium Direkt nr 5, 2005

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar