Roundup skador

Fråga: Jag skulle vilja veta vad som händer om man fått Roundup på sin ligusterhäck?Kommer den att dö? Kan man lägga Roundup nertill i jorden för att få bort ogräset?

Svar: Jag törs inte svara på om den dör. Det beror nog på hur mycket medel plantorna har tagit upp. Har du tur så kan enstaka grenar dö eller bladen på enstaka grenar bli förvridna och intorkade men komma igen. Roundup är dock systemiskt och sprids från blad till rot så det kan ta ett tag innan effekten blir synlig.

Nej, man kan inte lägga Roundup i jorden för att bekämpa ogräs för medlet måste tas upp av växtens gröna delar för att sen transporteras ner i roten. Roundup är överhuvudtaget ett tveksamt medel att använda i den egna trädgården tycker jag och ska absolut inte användas i närheten av andra växter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar