Farligt ogräs blir gödsel

Fråga: För fyra år sedan la jag “farligt” ogräs i en svart sopsäck o där har det legat sedan dess. Nu ser innehållet alldeles svart ut. Törs jag använda det som jord eller är maskrosor, kirskål aldrig-aldrig-kompost?

Svar: Om det har legat så länge och är helt svart så har det ruttnat tillräckligt och kan inte vara någon fara att använda. Det är ju just så det rekommenderas att man ta död på besvärligt ogräs.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar