Vilket är ogräset?

FRÅGA: Jag har i flera års tid, efter att ha spritt hönsgödsel, fått dras med detta ogräs. Vad är det?

SVAR: Det är gängel, Galinsoga parviflora, som är ett ettårigt ogräs som sprider sig med frön och har en riklig fröproduktion. Gängel trivs där det är näringsrikt och kan bli besvärlig i grönsakslandet. Det gäller att aldrig låta den hinna gå i frö. Befintligt fröförråd
i jorden minskar man med grunda, regelbundna jordbearbetningar. Fröna gror under senare delen av våren.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2016

Foto: By Kristian Peters — Fabelfroh 15:16, 26 January 2006 (UTC) – Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536133

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar