Vilket är ogräset?

FRÅGA: Jag har i flera års tid, efter att ha spritt hönsgödsel, fått dras med detta ogräs. Vad är det?

SVAR: Det är gängel, Galinsoga parviflora, som är ett ettårigt ogräs som sprider sig med frön och har en riklig fröproduktion. Gängel trivs där det är näringsrikt och kan bli besvärlig i grönsakslandet. Det gäller att aldrig låta den hinna gå i frö. Befintligt fröförråd
i jorden minskar man med grunda, regelbundna jordbearbetningar. Fröna gror under senare delen av våren.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2016

Foto: By Kristian Peters — Fabelfroh 15:16, 26 January 2006 (UTC) – Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536133

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar