Elda i trädgården

Fråga: Min familj och jag gillar att träffas och umgås vid en öppen eld. Den ger gemenskap och vi tycker om att tillaga mat över elden, inte bara på sommaren. Vill gärna ha tips på hur vi på olika sätt kan uppleva eld i trädgården, gärna med en lägereldskänsla.

Svar: Elden strålar inte bara värme utan ger även en mer basal trygghetskänsla. Många människor blir som hypnotiserade av eldens lekande flammor och de bara lägger på mer och mer ved på brasan. Personligen tycker jag att grilla över öppen eld hör den svenska sommaren till. Öppen eld ska hanteras med varsamhet och förstånd. Vad är din skyldighet att kontrollera innan du sätter tändstickan till elden? Från Brandförsvarets sida säger man följande: ”Den som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för andra.” Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud. Även
kommunen kan införa eldningsförbud. Kontrollera med din lokala brandkår och din kommun vad som gäller hos dig. När man eldar utomhus är det bra att ha krattor och liknande tillhands liksom en vattenslang med lämplig längd eller hinkar med vatten för att förhindra spridning av eventuella förlupna lågor! För er som, efter att ha läst om vad man bör tänka på innan man börjar elda i den egna trädgården, tycker detta är för krångligt: Sätt er på en skön och vilsam plats i trädgården och läs ”En liten bok om att bränna kvistar, gräs, löv och annat avfall i ett hörn av trädgården” av Hans Alfredson, Aldus/Bonnier 1967.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar