Ogräs?

Fråga: Jag flyttade i våras in i ett nyanlagt villaområde som försetts med trädgårdsjord för häck och gräsmattor och som innehåller ett ogräs som verkar svårutrotat. I jorden finns rotfragment, ca 1 cm i diam och några cm långa, ned till ett djup om ca 50 cm, varifrån en ny tunnare rottråd växer uppåt och utvecklas till ogräset ovan jord. Det är svårt att utrota växten eftersom den tunnare rottråden lätt går av vid uppgrävning och sedan är det lögn att hitta det tjockare rotfragmentet längre ner.

Vad kan det här var för växt?

Svar: Jag kommer fram till att växten är en knölsyska, Stachys palustris. Den tillhör samma växtfamilj som plister, kransblommiga men är alltså en särskild art. Det typiska för den är just att den sprider sig  med tjocka utlöpare och knölar, därav namnet knölsyska. Så tyvärr är den svårutrotad och måste antingen kvävas ihjäl med täckning med markduk/svart plast eller i yttersta nödfall att bekämpa den genom punktbehandling med glyfosat.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2011

By Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2466130

 

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar