Marktäckning till häck

Fråga:
Jag har problem med både fröogrös och rotogräs (åkerfräken) i vintergrön ligusterhäck om 43 m, ca. 180 plantor, som planterades hösten 2020.
Våren 2021 la jag på flis av tall för att undvika ogräs och uppnå de goda fukt- och temperaturskyddande effekter som jag läst om. Trots ett lager av 5-10 cm flis så jag det väldigt liten effekt och ogräset växte igenom överallt. En del plantor strök med (ca. 10-15 %) och har ersatts under hösten 2021. I butik har jag i efterhand fått höra att flis får man absolut inte lägga på, vilket fick mig att plocka bort flisen under hösten 2021 och häcken är nu bar jord.
Nu till min huvudfråga, finns det några hinder eller problem med att lägga ut täckväv (polypropylen 100g/m2) 30-40 cm ut från häcken och även mellan plantorna? Om ok, bör väven täckas eller räcker det med att fästa med sten eller liknande?
Jag vill gärna minimera ogräsrensning, optimera häckens tillväxt och ta bort åkerfräken så gott det går.

Svar:
Det går aldrig att kväva etablerat rotogräs med flis eller barktäckning. Just åkerfräken går inte att kväva bort eller rensa bort den kommer alltid att finnas kvar. Fördelen med det ogräset är att det inte påverkar häcken, när den väl har kommit igång. Fröogräs får man alltid rensa bort första 3 år innan häcken har satt fart och kan kväva ogräset. Att täcka kring plantorna med bark eller flis är en bra metod för att öka fuktigheten i marken och förhindra en del mindre ogräs. Flis går bra att använda om man först lägger på ett lager med näringsrik jord exempelvis kogödsel 1-2 centimeter tjockt lager. Flisen binder en del näring i de översta 5 centimetrarna av jorden. Och nyplanterade barrotade häckplantor har en del av sina rötter i det jordskicket. Därför avråder man från flis generellt till nyplanterade häckplantor eftersom de flesta som planterar inte tillför extra näringsrik jord före täckningen med flis eller bark.

Det går bra att lägga ut föreslagen markväv. Bara det är en produkt som släpper igenom vatten. Duken ska inte täckas, för ogräset kommer krypa från sidorna upp i materialet som duken är täckt med och sedan växa fast med sina rötter i duken, vilket leder till svårigheter att rensa bort ogräset. Det är mycket enklare att rensa bort ogräs i bark eller flis än det är att rensa bort ogräs som sitter fast i en markduk. Används duken utan täckmaterial kommer den hålla borta de flesta ogräs förutom åkerfräken som kommer växa igenom duken. Övriga ogräs kommer titta upp i alla skarvar och hål som blir i duken. Efter att arbetat praktiskt med skötsel och underhåll av grönytor i ca 20 år undviker jag markduk i häckar. Just för att med poröst täckmaterial och en bra ogräshacka går det att hålla det snyggt kring häckplantorna på ett enklare sätt än att krypa och försöka få bort ogräs som sitter fast i duken. (Däremot kan jag använda duk i större planteringar)

Henrik Bodin, Trädgårdsrådgivare FOR, februari 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar