Salt som ogräsmedel

Fråga: Vilket är det bästa (ur miljösynpunkt) om man vill få bort ogräs på grusgångar mm på tomten? Jag använder ättika men mina kompisar använder grovsalt? Jag tror inte
det är bra men har inga argument.

Svar: Du ska få lite argument: Salt är negativt för jorden och växterna eftersom en hög salthalt i jorden gör att växterna får svårare att ta upp vatten och näring. Det är kanske ingen fara om saltet bara blir kvar i gångarna. Men risken finns ju alltid att det rinner ut i jorden på sidorna där det finns växtlighet samt att det kan finnas rötter under grusgången som drabbas när saltet dränerar ner av regn och bevattning. Jag har sett flera fall av saltskador på buskar som får intorkade blad eller helt tappar bladen. Salt kan också förstöra strukturen på lerjord som då blir mer kompakt.

Ättika är alltså ett bättre alternativ som inte alls ger samma negativa inverkan på jorden. Visserligen blir det en tillfällig försurning i ytan men det har inga långsiktiga effekter om man håller sig till normal användning. Men naturligtvis ska man vara försiktig även med den för det är ändå en syra man hanterar och den kan vara irriterande vid inandning.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar