Slipper man ogräs med markduk under stenarna?

Fråga: Jag har jobbat mycket med vacker natursten i min trädgård. Till mitt förtret växter det allt möjligt i fogarna: ogräs, gräs och frösådda perenner. Jag vill ha rent där! Jag funderar på att lägga om alla ytor och lägga någon markduk underst – har hört att det ska hjälpa mot ogräs mellan stenarna – men gör det verkligen någon skillnad?

Svar: Personligen tycker jag att det är vackert med växter i fogarna mellan stenarna, men vet att fler än du tycker att det är missprydande. Ogräs kommer inte bara mellan naturstenar, som oftast har lite bredare fogar, utan även mellan betongstenar och betongplattor som har en fog på bara ca 3 mm! Med tiden samlas organiskt material, som löv, jord m m i fogen oavsett vad den består av och vilket underlag du har. Att lägga ut en markduk under stenen hindrar (rot-)ogräs att tränga upp underifrån och är också ett bra material för att den hindrar att lera fryser upp i överbyggnaden (grusbädden som stenarna läggs i). Men att lägga om hela ytan med en markduk under är inte värt besväret, då fogarna efter några år är lika ”igenvuxna” av material och frön som kommer ovanifrån. I fogarna lägger man alltid fin sand eller krossprodukt för att stenarna ska ligga på plats och fogen inte ska fyllas med jord. Fraktion 0–2 mm stenmjöl är bra för smala skarvar, vanligt stenmjöl 0–4, 0–6 eller 0–8 mm är användbart mellan t ex Ölandssten med större skarvar där man med tiden vill att växter som trampnarv eller timjan ska växa. Färdiga fogprodukter finns att köpa i säck eller hink i vikt från 25 kg och uppåt. Så kallade dekorfogar finns också i olika färger för bästa effekt tillsammans med stenen. En fogsand på marknaden sägs vara så basisk att ogräs inte växer i den, dock kommer ju även här löv och liknande ovanifrån och med tiden kommer säkert ogräs att trivas också i den. En annan fogprodukt utger sig för att vara så näringsfattig att inget växer i den, men samma händer även i denna fog med tiden, löv och annat kommer ovanifrån och skapar grogrund för (o)gräset. Det enda som kan avhjälpa ditt problem är den på marknaden relativt nya fog som ska vara tät, men dock släppa igenom vatten. Den innehåller en en- eller tvåkomponentshärdare som ger en fog som det inte kan växa i. För att denna ska fungera perfekt, är dock rätt utfört underarbete extra viktigt! Marken får inte röra sig under vinterns tjäle – då spricker den härdade fogen och det blir samma visa igen.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar