Rävtörel på kolonilotten

Fråga: Hur blir jag av med rävtörel på min kolonilott?

Svar: Hos ettåriga växter som rävtörel är det endast fröna som övervintrar till nästa år. Därför är det viktigt att hindra årets plantor från att sätta frö. Fröbanken (vilande frö från tidigare år) behöver också minskas för att man ska bli av med problemet. På grund av fröbanken tar det ofta mer än en säsong att verkligen bli av med ogräset. En bestående minskning/utrotning är endast möjlig om hela det lokala beståndet går att bekämpa; ogräs bryr sig inte om tomtgränser.

Ryck upp alla plantor som kommer upp. Om de har hunnit bilda blomknoppar, blommor eller frökapslar är det säkrast att kasta dem i soporna, eller i kommunala kompostpåsar eftersom dessa går till rötning. I en vanlig trädgårdskompost kan fröerna eftermogna och sprida sig. Plantor utan knopp kan kastas i den egna trädgårdskomposten.

För att minska fröbanken kan man med jämna mellanrum ”störa” jorden under våren, till exempel genom att kratta eller vända den. Då brukar fler frön börja gro. I yrkesodling kallas detta att skapa en ”falsk såbädd” och går ut på att lura upp så mycket som möjligt av fröbanken innan växtsäsongen kommer igång. Och sedan bearbeta bort ogräsplantorna före den riktiga sådden. Man använder metoden på våren för att det är svårt att komma åt mellan de andra grödorna senare på året. Om man vill vara ännu tuffare mot ogräset får man använda sig av så kallad ”svartträda”. Då lämnar man rabatten eller grönsakslandet helt tomt under hela säsongen, vänder jorden med några veckors mellanrum och rensar kontinuerligt bort allt som dyker upp. Svartträda är även effektivt mot rotogräs.

Om grannarnas trädgårdar eller kolonilotter har problem med samma typ av ogräs bör ni tillsammans bestämma er för att bekämpa ogräset för att åstadkomma en permanent lösning. Annars kan man räkna med att behöva rycka plantor årligen.

Tänk på att bära handskar när du rensar just rävtörel; dess mjölksaft är hudirriterande.

Jenny Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar