Åkertistel

Fråga: Trivs Tistlar bäst i basisk jord, ph värde över 7, eller s.k. sur jord ph-värde lägre än 7? Ex. Om jag kalkar mycket etablerar jag då en mer otrivsam miljö för mina tistlar?

Helt invaderad av tistlar.

 

Svar: Tyvärr, åkertistel trivs på alla jordtyper som är någorlunda näringsrika. Och därför trivs den i de flesta odlingsjordar. Det hjälper inte heller att kalka. Det enda som hjälper är att utarma dem genom grävning (minst 50 cm djupt) eller kvävning med svart plast eller markduk som bör ligga på minst två säsonger. Med genomsläpplig markduk kan man plantera t ex buskar och perenner genom hål i duken. Visst, det går att bekämpa kemiskt med Round Up men är inte särskilt miljövänligt och det tar också död på allt annat som växer om man inte punktbekämpar genom att pensla på medlet på varje planta. Är detta i ett koloniområde där ni odlar ekologiskt så är det inte tillåtet med RoundUp.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar