Revsuga i gräsmattan

Fråga: Har en fråga hur man på bästa vis bekämpar revsuga som har spridit sig i min gräsmatta? Gräsmatta är ca 1000kvm och jag har lyckats att begränsa spridningen till ca 100kvm. Den täcker gräset så pass att det tar död på allt gräs i dess närhet. Vacker växt dock ej i gräsmattan tycker jag. Vad gör jag?

Svar: Eftersom du lyckats begränsa revsugan till ca 100 kvm så skulle jag rekommendera dig att gräva bort den där och så nytt gräs. Visst kan du försöka att bekämpa med ogräsmedel för gräsmatta men eftersom redan mycket av gräset har kvävts så måste stora delar förmodligen ändå sås om. Revsugan har ytliga utlöpare och inte så besvärligt rotsystem att gräva bort.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

(Red. komplettering, Ogräsmedel för gräsmatta är förbjudet att använda sedan 2018)

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar