Press

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

Faktauppgifter, information, styrdokument och kontaktuppgifter hittar du under “Om oss” >>

Senaste rapporterna om pyralidskador hittar du under pyralidaffären >

Kontakta gärna oss för mer information, intervjuer, medverkan och faktamaterial.

Ulf Nilsson, Sekreterare
Hortonom, Agr.Dr Hortikultur
Trädgårdsrådgivare
08-556 930 81
ulf.nilsson@for.se

Inger Ekrem, Ordförande
Förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård
08-792 23 40
inger.ekrem@for.se

Ulrica Otterling, Vice ordförande
Generalsekreterare Koloniträdgårdsförbundet
08-556 930 85
ulrica.otterling@for.se

Frågor om invasiva främmande växter
Bibbi Bonorden, projektledare
bibbi.bonorden@for.se

Frågor om trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar
och seminarier, öppna föreläsningar med mera. 
Lise-Lotte Björkman, Mässansvarig
lise-lotte.bjorkman@for.se 

FOR medverkar aktivt med information till dig som journalist och reporter. Vi förmedlar gärna våra synpunkter och kunskaper och företräder våra medlemsföreningar i många  frågor.

September 2023 Debattartikel i Svd

Låt Sveriges fritidsodlare vara en del av matberedskapen vid kris och krig

Om krisen kommer, behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. För att öka vår självförsörjningsgrad behövs kunskap om hållbara odlingsmetoder och en bro mellan lantbruket och fritidsodlingen.

Juli 2023 Pressmeddelande

Årets rikare trädgård 2023, dokumenterad i minsta detalj

Varje år delar folkbildningsprojektet Rikare trädgård ut utmärkelsen Årets rikare trädgård. 2023 går den till Anders Henriksson i Jonstorp, som under pandemin bestämde sig för att dokumentera allt liv han kunde hitta i sin trädgård. Det gick långt bättre än han hade trott. >>

Mars 2023 Pressmeddelande

Stort behov av oberoende rådgivare

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare. >>

Januari 2023 Pressmeddelande

Rikare livsmiljö för djur och växter

Stora insatser för biologisk mångfald i Sveriges trädgårdar 2022.
Det börjar växa fram en folkrörelse bland Sveriges trädgårdsägare för att minska förlusten av biologisk mångfald. Det visar de rapporter som folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet samlat in i den gemensamma kampanjen Ett rikare Sverige. 

December 2022 Pressmeddelande

Fruktad sköldlusart hittad av fritidsodlare

Genom Fritidsodlingens Riksorganisations rådgivning har ett nytt hot mot vedartade växter identifierats. Det är nämligen första gången skadegöraren Pseudaulacaspis pentagona, som tillhör familjen pansarsköldlöss, konstaterats utomhus i Sverige. Den förekommer runtom i Europa men är ursprungligen från Japan och Kina. Vid stora angrepp kan hela träd försvagas och dö. Läs mer >>

Ladda ner pdf-folder om FOR för utskrift i liggande A3  format >>

Enkel presentation som pdf >>

PowerPointpresentation >>

FOR trädgårdsrådgivning, 
https://for.se/tradgardsradgivning/

018-15 26 00.