Press

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

Faktauppgifter, information, styrdokument och kontaktuppgifter hittar du under “Om oss” >>

Unik analys kommer i höst

Den kommande rapporten om fritidsodling i Sverige, som släpps i oktober, kommer att avslöja hur odlingsintresset har utvecklats sedan 2012. Tidigare statistik kommer att jämföras med resultaten från Novus-undersökningen. Rapporten kommer att innehålla uppdaterad information om markanvändning och boendeförhållanden samt en granskning av trädgårdsrelaterad konsumtion utifrån tillgängliga data. Den kommer också att analysera hur kunskapen hos trädgårdsintresserade skiljer sig befolkningen som helhet, vilket ger insikt i hur specifika intressen påverkar odlingsvanor och attityder. Läs mer >>

Maj 2024 Pressmeddelande

Agroforestry Sverige blir ny medlem i FOR

Vi är glada att välkomna Agroforestry Sverige som det senaste tillskottet till Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR). Genom att gå med i FOR blir Agroforestry Sverige en del av ett nätverk av 20 medlemsorganisationer som delar visionen om hållbar och ekologisk odling. >>
Pdf Agroforestry

Maj 2024 Pressmeddelande

Potatissättarvecka – för stärkt livsmedelsberedskap

Som ett svar på det ansträngda globala läget har flera organisationer enats under Potatisuppropet för att lyfta civilsamhällets betydelse för livsmedelsförsörjningen. Nu uppmanar vi till en gemensam potatissättarvecka under vecka 19. Syftet är tydligt: varje potatis som planteras nu kommer att bidra till ökad matsäkerhet när hösten närmar sig. Varför just potatis? Därför att potatisen är och förblir vårt mest pålitliga baslivsmedel, något som nästan vem som helst kan odla. >>

21 mars 2024 Panelsamtal på Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar

Ökad kunskap om att odla mat behövs för att stärka vår beredskap >>

Beställ gärna nedan folder som pdf-fil på info@for.se

Kontakta gärna oss för mer information, intervjuer, medverkan och faktamaterial.

Ulf Nilsson, Sekreterare
Hortonom, Agr.Dr Hortikultur
Trädgårdsrådgivare
08-556 930 81
ulf.nilsson@for.se

Inger Ekrem, Ordförande
Förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård
08-792 23 40
inger.ekrem@for.se

Ulrica Otterling, Vice ordförande
Generalsekreterare Koloniträdgårdsförbundet
08-556 930 85
ulrica.otterling@for.se

Frågor om invasiva främmande växter
Bibbi Bonorden, projektledare
bibbi.bonorden@for.se

Frågor om trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar
och seminarier, öppna föreläsningar med mera. 
Lise-Lotte Björkman, Mässansvarig
lise-lotte.bjorkman@for.se 

FOR medverkar aktivt med information till dig som journalist och reporter. Vi förmedlar gärna våra synpunkter och kunskaper och företräder våra medlemsföreningar i många  frågor.

September 2023 Debattartikel i Svd

Låt Sveriges fritidsodlare vara en del av matberedskapen vid kris och krig

Om krisen kommer, behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. För att öka vår självförsörjningsgrad behövs kunskap om hållbara odlingsmetoder och en bro mellan lantbruket och fritidsodlingen.

Juli 2023 Pressmeddelande

Årets rikare trädgård 2023, dokumenterad i minsta detalj

Varje år delar folkbildningsprojektet Rikare trädgård ut utmärkelsen Årets rikare trädgård. 2023 går den till Anders Henriksson i Jonstorp, som under pandemin bestämde sig för att dokumentera allt liv han kunde hitta i sin trädgård. Det gick långt bättre än han hade trott. >>

Mars 2023 Pressmeddelande

Stort behov av oberoende rådgivare

En av de viktigaste uppgifterna för Fritidsodlingens riksorganisation är att erbjuda fri rådgivning till alla fritidsodlare. Under året inkom många frågor om bekämpningsmedelsrester (pyralider) i organisk gödsel, hantering av invasiva främmande växter, beskärningstips och bekämpning av skadegörare. >>

Januari 2023 Pressmeddelande

Rikare livsmiljö för djur och växter

Stora insatser för biologisk mångfald i Sveriges trädgårdar 2022.
Det börjar växa fram en folkrörelse bland Sveriges trädgårdsägare för att minska förlusten av biologisk mångfald. Det visar de rapporter som folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet samlat in i den gemensamma kampanjen Ett rikare Sverige. 

December 2022 Pressmeddelande

Fruktad sköldlusart hittad av fritidsodlare

Genom Fritidsodlingens Riksorganisations rådgivning har ett nytt hot mot vedartade växter identifierats. Det är nämligen första gången skadegöraren Pseudaulacaspis pentagona, som tillhör familjen pansarsköldlöss, konstaterats utomhus i Sverige. Den förekommer runtom i Europa men är ursprungligen från Japan och Kina. Vid stora angrepp kan hela träd försvagas och dö. Läs mer >>

Ladda ner pdf-folder om FOR för utskrift i liggande A3  format >>

Enkel presentation som pdf >>

PowerPointpresentation >>

FOR trädgårdsrådgivning, 
https://for.se/tradgardsradgivning/

018-15 26 00.