Press

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

Faktauppgifter, information, styrdokument och kontaktuppgifter hittar du under “Om oss” >>

Senaste rapporterna om pyralidskador hittar du under pyralidaffären >

Ulf Nilsson, Sekreterare
Hortonom, Agr.Dr Hortikultur
Trädgårdsrådgivare
08-556 930 81
ulf.nilsson@for.se

Inger Ekrem, Ordförande
Förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård
08-792 23 40
inger.ekrem@for.se

Ulrica Otterling, Vice ordförande
Generalsekreterare Koloniträdgårdsförbundet
08-556 930 85
ulrica.otterling@for.se

Frågor som rör trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar och seminarier,
öppna föreläsningar med mera. 
Lise-Lotte Björkman, Mässansvarig
lise-lotte.bjorkman@for.se

Frågor om invasiva främmande växter
Bibbi Bonorden, projektledare
bibbi.bonorden@for.se


Behöver du fler bilder eller andra format på logotyper
maila gärna kommunikatör Pia af Rolén på info@for.se
eller ring 0730-416 416

Ladda ner pdf-folder om FOR för utskrift i liggande A3  format >>

Enkel presentation som pdf >>

PowerPointpresentation >>

FOR trädgårdsrådgivning, 
https://for.se/tradgardsradgivning/

018-15 26 00.