Press

FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

Det finns mycket faktauppgifter, information, styrdokument och kontaktuppgifter under

“Om oss” >>

Ulf Nilsson
Fritidsodlingens Riksorganisation
Ringvägen 9 E, BV
118 23 Stockholm
08-556 930 81
ulf.nilsson@for.se

Ordförande, Inger Ekrem, (Riksförbundet Svensk Trädgård)
08-792 23 40
inger.ekrem@for.se

Vice ordförande Ulrica Otterling, (Koloniträdgårdsförbundet)
08-556 930 85
ulrica.otterling@for.se

Frågor som rör Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar och seminarier, öppna föreläsningar med mera

Mässansvarig, Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård,
lise-lotte.bjorkman@for.se

Frågor om invasiva främmande växter
Bibbi Bonorden, projektledare
bibbi.bonorden@for.se