Rikare livsmiljö för djur och växter

Pressmeddelande

Stora insatser för biologisk mångfald i Sveriges trädgårdar 2022

Det börjar växa fram en folkrörelse bland Sveriges trädgårdsägare för att minska förlusten av biologisk mångfald. Det visar de rapporter som folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet samlat in i den gemensamma kampanjen Ett rikare Sverige. Under 2022 gjordes det insatser på över 213 000 kvadratmeter i landets trädgårdar för att berika växt- och djurlivet. Det har bland annat planterats träd, anlagts ängar, blommande rabatter och dammar.

I slutet av förra året lanserades kampanjen Ett rikare Sverige av folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet. Målet är att inspirera privatpersoner att skapa rikare livsmiljöer för djur och växter, samt att samla in rapporter om hur många kvadratmeter som omvandlats och vilka insatser som gjorts.

Gensvaret blev långt över förväntan. Under 2022 har över 213 000 kvadratmeter i Sverige omvandlats av privatpersoner för att hjälpa den biologiska mångfalden. Varje rapportör har i genomsnitt gjort fyra olika åtgärder i trädgården. De har bland annat skapat blomrabatter åt pollinatörer på balkongen och uteplatsen, planterat träd, anlagt ängar och dammar i trädgården samt byggt insektshotell och rishögar. 

– I en tid med få positiva rapporter om naturen har kampanjen Ett rikare Sverige visat att det pågår något av en folkrörelse för att skapa rikare trädgårdar. Det har varit fantastiskt att ta del av alla rapporter om stora och små insatser. Inte minst för att det gör en faktisk skillnad i det svenska landskapet, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Anledningen till att Ett rikare Sverige drogs igång är den stora potential som finns i Sveriges trädgårdar. De utgör sammanlagt en yta på ungefär 320 000 hektar, vilket motsvarar ytan för hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta utgörs av gräsmattor. I vissa städer är i snitt en åttondel av trädgårdarnas yta trädäck, grus, asfalt eller gräsmatta där inga arter trivs. Här finns med andra ord stora möjligheter att skapa enkla, billiga och lättskötta förutsättningar för ökad biologisk mångfald. 

– Det blir ett lyft för trädgården samtidigt som det gynnar landets så viktiga pollinatörer. Det kan även vara en möjlighet tiil fristad för djuren som hjälper oss med att hålla efter bladlöss och sniglar i trädgården, som till exempel guldögonsländor och jordlöpare, säger Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Kampanjen Ett rikare Sverige kommer att fortsätta under 2023. Målet är att ännu fler personer ska vara med och bidra till att skapa rikare miljöer för djur och växter.

– Det ska bli spännande att se vilka insatser som görs under 2023 för att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar. Enkla insatser, som att låta bli att klippa gräsmattan och låta den blomma eller att inte städa undan alla löv- och rishögar och låta dem bli fristäder för till exempel insekter, kan verkligen göra skillnad, säger Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet.

På Naturhistoriska riksmuseets innergård finns sedan år 2014 utställningen Odla staden (läs mer här). Här får besökarna inspiration till hur man kan göra om delar av sin trädgård eller balkong för att bidra till biologisk mångfald. Som en del av folkbildningsprojektet Rikare Sverige kommer museet under 2023 bland annat anlägga en liten damm för att locka till sig ännu fler arter. 

Mer om resultatet

Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet gick i slutet av 2022 ut i en gemensam kampanj för att få in rapporter om hur många kvadratmeter som förbättrats i landets trädgårdar. Det kom in 308 rapporter och tillsammans har deltagarna omvandlat 213 461 kvadratmeter till en rikare plats för växt- och djurlivet. Drygt tre fjärdedelar av rapporterna kom från trädgårdsägare, men det gjordes även insatser på bland annat balkonger (3,6 procent) och i kolonilotter (8,8 procent). 

I undersökningen ingick det även att kryssa i vilka insatser som gjorts. I snitt hade varje rapportör gjort fyra av följande insatser:

Exempel på enkla insatser
• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en liten äng.
• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, insekter, svampar och mossor.
• Gräv en liten damm, antingen med dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
• Bygg ett stort insektshotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Exempel på enkla insatser på vintern
• Låt dina växter stå kvar och vissna under vintern. Ihåliga stjälkar och andra skrymslen på växterna fungerar som skydd och bostäder åt insekter och fåglar äter gärna frön.
• Släng inte grenar och stammar – bygg istället staket, risstaket eller gör en mur av staplade, sågade delar av grova grenar. Du kan också helt enkelt lägga grenarna i en hög.

  • Samla löv och använd dem som täckodling, lägg i högar åt igelkottar, groddjur och insekter eller fyll på i komposten.
    • Bygg bostäder. Fågelholkar får gärna placeras lite skyddat. Insektshotell blir bäst med 2-10 mm breda och gärna 10 cm djupa hål i träbitar. Sätt dem på en solig, vindstilla plats. 
  • Om du kan öppna dina fågelholkar kan det vara en idé att städa ur dem på hösten eller vintern. Då minskar risken att fåglarna får ärva fågelloppor och andra parasiter från förra årets hyresgäster.


Fler exempel på lämpliga insatser att göra i trädgården finns att se på www.rikaretradgard.se/ett-rikare-sverige, samt på Naturhistoriska riksmuseets utomhusutställning Odla staden och på http://www.nrm.se/rikaresverige.

Pressbilder: https://drive.google.com/drive/folders/1uHOHVRTscjwp23ak2k9JB68sn4v1e769?usp=sharing 
Fria att använda i redaktionella sammanhang, ange fotografnamn. Mer information och bildtext finns i detaljer vid varje bild.

Om Rikare trädgård
Rikare trädgård är ett folkbildningsprojekt i samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation, Sveriges Entomologiska Förening, Biologiska Mångfaldens Dag-initiativet, Natursidan.se, Odlings-TV, Studiefrämjandet och Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år. Målet med Rikare trädgård är att sprida information om hur trädgårdar och odlingar kan gynna den biologiska mångfalden. 

Läs mer om projektet och hitta artiklar och guider på www.rikaretradgard.se 

Om Ett rikare Sverige
Ett rikare Sverige är ett samarbete mellan Rikare trädgård, Naturhistoriska riksmuseet, Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) och Natursidan.se. Målet är att få så många som möjligt att omvandla sina tomter från livlösa till rika på biologisk mångfald, och sedan rapportera in till projektet hur många kvadratmeter av sina tomter som de har omvandlat. Med hjälp av tips på lämpliga insatser uppmanas fler att engagera sig och årets slutsumma i antal kvadratmeter förbättrad yta blir en hyllning till alla de som deltagit. Kampanjen inleddes 2022 och fortsätter under 2023. Den kan även följas i sociala medier via #EttRikareSverige 

Om Fritidsodlingens riksorganisation (FOR.se)
FOR värnar, förespråkar och sprider kunskap om hållbar trädgårds- och fritidsodling. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med inriktning fritidsodling och arbetar med att utveckla och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen.

Om Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.
Läs mer på nrm.se

Kontaktpersoner

Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet
mia.ehn@nrm.se
08 5195 4050

Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet
niklas.apelqvist@nrm.se
08 5195 5175

Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård
0730385185 erik@natursidan.se