Inventering av skadeinsekter

Privata trädgårdar är en viktig men svåråtkomlig miljö att inventera i , så Jordbruksverket har tagit hjälp av oss fritidsodlare. Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning och ha en större chans att hitta nya skadegörare. Det är viktigt för att vi ska kunna skydda svenska odlingar.

Vi har behov av att inventera ohyra som angriper fruktträd och en fruktad bakterie som angriper många olika slags träd, buskar och örtartade växter. När den globala handeln ökar blir risken större att vi får in nya skadeinsekter eller bakterier som kan angripa svenska odlingar, skadegörare som inte finns naturligt i Sverige.

Om vi hittar skadegörarna behöver vi utrota dem för att de inte ska sprida sig och förstöra mer. Ju tidigare vi hittar dem, desto mer effektiva kan vi vara, säger Jordbruksverket.

Fritidsodlarnas bidrag som medborgarforskare innebär att Jordbruksverket får en bättre geografisk täckning på inventeringarna. Dessutom får de information från privatträdgårdar, en miljö som de normalt inte kommer åt att inventera. 

Bli medborgarforskare

Karantänskadegörarprojektet kommer fortsätta som medborgarprojekt 2023. Och det är bestämt att följande karantänskadegörare ska ingå: japansk trädgårdsborre, amerikansk plommonvivel, äppelborrflugan och bakterien Xylella fastidiosa. Vill du hjälpa till? Anmäl dig på länken nedan.  

Resultat av medborgarforskning 2022

 Under 2022 bidrog 23 medborgarforskare i det viktiga inventeringsarbetet genom att utföra inventeringar i sina egna trädgårdar. Fritidsodlare bidrog även genom att skicka in 17 prover från sina egna växter till labbanalys för bakterien Xylella fastidiosa.

Så här skriver Jordbruksverket; Det gjordes inga fynd av de 9 aktuella arterna under 2022. De aktuella arterna var japansk trädgårdsborre, amerikansk plommonvivel, äppelborrfluga, borrflugorna Rhagoletis fausta och Rhagoletis indifferens, vecklarna Grapholita inopinata, Grapholita packardi och Grapholita prunivora samt bakterien Xylella fastidiosa. Enstaka fynd av borrflugornas släkting körsbärsfluga, Rhagoletis cerasi, gjordes av både medborgarforskare och Jordbruksverket. Dessutom gjordes enstaka fynd av plommonvecklaren, Grapholita funebrana. Både körsbärsflugan och plommonvecklaren finns sedan tidigare i Sverige och det var därför väntat att det skulle bli en viss bifångst av båda arterna.

Medborgarforskarnas inventeringar ingår i ett större uppdrag tillsammans med rådgivare och kontrollanter på Jordbruksverket tillsammans med Fritidsodlingens Riksorganisation. Utöver medborgarforskarnas inventeringar har inventeringar för skadeinsekterna gjorts i 17 kommersiella fruktodlingar och för den japanska trädgårdsborren och äppelborrflugan även vid 8 riskpunkter i tätbebyggda områden. Riskpunkter är exempelvis anläggningar som hanterar stora mängder frukter, trädgårdsavfall eller annat biologiskt avfall som kan sprida skadegörarna. För bakterien Xylella fastidiosa tog Jordbruksverket ut växtprover på 181 plantskolor och garden center, utöver de växtprover medborgarforskare bidrog. Plantskolor och garden centers utgör riskpunkter för bakterien.

Inventeringarna sker i södra Sverige eftersom de skadegörare vi letar efter inte verkar trivas i de nordligare delarna av landet.

Läs mer och se karta och bilder på >> “Jordbruksverket”