Nya faktablad på invasiva främmande arter

Nu har vi publicerat nya artfaktablad på några av våra invasiva främmade arter. På de olika sidorna kan du läsa mer om och studera växtsätt, effekter på biologisk mångfald, bekämpningsmetod och mycket annat, samt se detaljerade illustrationer av arterna nedan.

Den nationella förteckningen över invasiva främmande arter skjuts upp ytterligare. Prognosen är att ett förslag ska lämnas i början av 2023, varefter regeringen ska bereda frågan och skicka ut sitt slutliga förslag på remiss. Ett regeringsbeslut är troligen att vänta först 2024.

Här finns alla länkar till beskrivning och illustrationer >>

Förbjudna i EU
Fjäderborstgräs 
Japansk träddödare
Syrenslide

Förslag svenskt förbud
Sandlupin
Höstgullris

Potentiell risk, arter man kan ha i sin trädgård men som inte hör hemma i naturen.
Syrenbuddlejan
Boerstånd
Praktlysing
Snöbär
Mahonia