Karantänskadegörare 2024

Följande skadegörare ska bevakas 2024

Japansk trädgårdsborre Popillia japonica 32 platser med fångstfällor.
Är en skalbagge som angriper över 300 olika arter av träd, buskar och jordbruksgrödor. Vuxna individer angriper blad, frukter och blommor medan larver angriper rötter av bland annat gräs. Skalbaggen finns utbredd i Japan, Kanada och USA. Den har också hittats i östra Ryssland, Italien, Portugal och Schweiz. Den sprider sig genom internationell handel, speciellt med växter för plantering, växtprodukter, i emballage eller som liftare på exempelvis båtar och flyg. Larver kan transporteras i jorden i exempelvis gräsrullar.

Japansk trädgårdsborre Popillia japonica 

Amerikansk plommonvivel Conotrachelus nenuphar på minst 32 platser letar man efter typiska gnag. 
Är en vivel som angriper växter i rossläktet, såsom rosor, äpplen, plommon, körsbär och päron. Viveln har även påträffats på växter av vinbärssläktet och blåbärssläktet. Amerikansk plommonvivel finns i Kanada och USA. Den sprider sig genom internationell handel och då mest troligt som puppor i jord eller vuxna individer i förpackningsmaterial och emballage.

Amerikansk plommonvivel Conotrachelus nenuphar 

Äppelborrflugan Rhagoletis pomonella 32 platser med fångstfällor. 
Är en fruktfluga som främst angriper äpplen men även arter i hagtornssläktet. Äppelborrflugan finns i Kanada, Mexiko och USA. Den sprider sig genom internationell handel och transport av angripen frukt eller jord som innehåller puppor. I samma fällor kommer man leta efter borrflugorna R. indifferens och R. fausta som i första hand angriper körsbär och plommon.

Äppelborrflugan Rhagoletis pomonella

Bakterien Xylella fastidiosa 50 analyspaket finns tillgängliga. Xylella fastidiosa är en aggressiv bakterie som kan angripa många olika växter. Några exempel är körsbär, plommon, olivträd, ek, alm, citrus, rosmarin och myrten. Symtomen är gulnande växtdelar. Bakterien kommer från Latinamerika. Men förekommer i södra Europa. Bakterien sprids med allmänna spottstriten. 

Bakterien Xylella fastidiosa