Referensgrupp Epoks möte 18 oktober

Från produktion till konsumtion med ekologiskt lantbruk, innefattar hela livsmedelssektorn i såväl ett svenskt som ett nordiskt och internationellt perspektiv.

Epok (ekologisk produktion och konsumtion) är en centrumbildning för kunskapsförmedling mellan forskare, lärare och andra berörda vid SLU och andra universitet. Under onsdagen möttes ett flertal intressenter för att ta del av varandras projekt, hitta samarbetsformer och diskutera vad som kan utvecklas.

Lite av allt vi kan se fram emot inom Epoks uppdrag. Epok kommer att ta upp traditionen med lunchseminarier,  den 1 december hålls en konferens i slutfasen av ett samarbete mellan Epok och Formas – Forskning för framtidens ekologiska produktion.

Epok, tillsammans med SLU, tittar på vad forskningen säger om biostimulanter, samt om fakta och forskningsbehov på pyralider tillsammans med Hushållningssällskapet.

Sist men inte minst utvecklas ekoportalen ekofakta.se, nu med bland annat lokalt vs eko och definitioner av agroekologi. Portalen kommer att fortsätta att att rikta sig än mer mot beslutsfattare, handel och media. Ekofakta, ekoportalen har till syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologisk mat som en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. 

Fakta
Epoks verksamhet ska bidra till att beslut av olika aktörer inom området ekologisk produktion och konsumtion kan fattas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, en hög kvalitet i forskning inom området samt ökad hållbarhet i ekologisk produktion och därmed till ökad hållbarhet i hela livsmedelskedjan.