Insekter med bekämpningsmedel är fåglarnas föda

Bekämpningsmedelsrester i foder och gödsel kan påverka antalet fåglar i ängs- och betesmarker skriver SLU på sin nyhetssida.

Antalet fåglar på ängar och betesmarker har minskat trots att man jobbar aktivt med att exempelvis säkra och skydda boplatser. Anledningen till minskningen kan bero på en negativ påverkan av bekämpningsmedelsrester på insekter som i sin tur är föda till fåglarna.

Forskare på området har funnit korrelation mellan det estimerade dagliga intaget av insektsmedelsrester som korna beräknades ha fått i sig, baserat på vilket foder de ätit och antalet skalbaggar i kornas avföring. Ju högre beräknade nivåer av insektsmedelsrester desto färre skalbaggar. Du kan läsa mer på SLU >>