Undervisning i Alnarp

Ulf Nilsson på FOR tog med sig vår praktikant Annie och for till lantbruksuniversitetet i Alnarp för att undervisa trädgårdsingenjörer. De har bland annat pratat om och lyft frågor som rör växtskydd i fritidsodling och invasiva främmande arter. 

Det har under dagen varit många intressanta samtal och diskussioner med trädgårdsstudenterna.

“En hälsning från Alnarp, säger Ulf Nilsson i videon nedan, Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har haft två dagars undervisning för trädgårdsstudenter, och vi har pratat om fritidsodlingens växtskydd, men även om de invasiva främmande arterna. Det har varit mycket spännande diskussioner med studenterna, vi är väldigt glada för att få möjlighet att presentera vad vi tycker och tänker i de här frågorna” säger Ulf Nilsson