Hur mår ditt olivträd, ditt citronträd och din lavendel?

Eller har du köpt lagerträd, myrten och nerium som ser ut att vissna trots att du sköter dem perfekt?

Du kan ha råkat ut för en fruktad skadegörare vid namn Xylella fastidiosa som kan angripa mer än 600 olika växtslag, främst medelhavsväxter. Den finns ännu inte påträffad i Sverige men kan följa med importerade plantor. Symtomen är svåra att skilja från växtskador som är orsakade av torka, frost eller obalans i näringsupptagningen och plantan ser ut som den är vissen med bruna intorkade blad eller bladkanter.

Du får hjälp att analysera dina växter
Vill du få svar på om du drabbats av bakterien Xyella fastidiosa kan du helt utan kostnad få hjälp av oss och Jordbruksverket med labratorieanalys av växten. Du beställer ditt kostnadsfria provpaket, inklusive information om hur du tar provet, från Henrik Bodin henrik.bodin@tradgard.org. Genom att låta analysera de växter du misstänker kan ha angripits, kan vi tillsammans hindra spridningen av bakterien Xylella fastidiosa innan den på allvar etablerar sig i Sverige.

En fruktad skadegörare
Bakterien Xylella fastidiosa är en fruktad skadegörare, i stora delar av världen, och orsakar globalt  skador för miljardbelopp varje år. I Europa hittade man den första gången 2013 då den förstörde tusentals gamla olivträd. Det är oerhört viktigt att du som odlare är uppmärksam på eventuella angrepp, så att den inte får en chans att etablera sig i landet.

Misstänker du angrepp – skicka efter ett provpaket (utan kostnad) för labratorieanalys direkt!

Läs mer om Xylella fastidiosa här >>

Angripen Nerium
Angripna blad från kaffeplanta