Ekologisk näring

Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter –
Vad betyder det för fritidsodlare?

Posted on

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat 30 produkter av organiska gödsel och påsjordar under 2021. Alla produkter utom en är slumpmässigt inhandlade i olika trädgårdsbutiker under maj detta år. Undersökning genomfördes då det under våren 2021 fortsatt komma in rapporter till FOR om växter som misstänkts ha skadats av ogräsmedel i gödselprodukter.  Rester av bekämpningsmedel i växtnäring. Slutrapport […]

Växtskyddsmedel

Begränsning av bekämpningsmedel med klopyralid

Posted on

Vetenskapsradion uppmärksammar idag att bekämpningsmedel med klopyralid ska begränsas enligt beslut från EU-kommissionen. Senaste nyheterna i ämnet hittar du under “Nyheter”. Fritidsodlingens Riksorganisation gjorde för drygt ett år sedan en undersökning av gödselmedel efter att man uppmärksammat att många känsliga grödor verkade skadas av någon gödsel. Genom att analysera prover och göra tester hittade man […]

Växtskyddsmedel

Bekämpningsmedel funnet i organisk växtnäring

Posted on

Under 2020 rapporterade många fritidsodlare oförklarliga skador på sina tomat-, chili- och paprikaplantor efter att ha använt organisk växtnäring baserad på vinass. Efter en undersökning som Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) gjort konstaterades att det var rester av bekämpningsmedlet klopyralid i växtnäringen som orsakat skadorna.  Klopyralid är ett ogräsmedel som används för att döda örtogräs i spannmål […]

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel i fritidsodling

Posted on

I en trädgårdsodling, stor som liten, så stöter man nog förr eller senare på någon typ av angrepp eller sjukdom på sina växter. Många gånger kan man förhindra eller lindra angreppen genom förebyggande åtgärder. Som exempelvis; se till att växten får växa i bra jord, växten har tillgång till gödsel och vatten, täcka grödor med fiberduk/insektsnät, […]

Växtskyddsmedel

Välbesökt hearing om förbud mot växtskyddsmedel

Posted on

Torsdag den 22 mars hölls en hearing om förbud mot växtskyddsmedel för privata användare med miljöminister Karolina Skog, Hanna Friberg, forskare på SLU och Kompetenscentrum för Biologisk Bekämpning, och FOR:s sekreterare Ulf Nilsson, Agr dr inriktning växtskydd. Moderator var FOR:s ordförande Ulrica Otterling.Hearingen var välbesökt och många intressanta frågor reddes ut. Man samtalade även lite […]

Växtskyddsmedel

Hearing med miljöminister Karolina Skog om förbud mot kemiska växtskyddsmedel

Posted on

Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, Älvsjö, scen Botanisera kl 10.00 torsdag den 22 mars. Förbud mot kemiska växtskyddsmedel på gång 2019.Vad händer vid ett förbud och vilka alternativa metoder kommer lyftas fram?Regeringen kommer att föreslå ett förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Vad innebär detta i praktiken? Vilka hållbara alternativ finns idag och vad behövs? FritidsOdlingens […]

dialog

FOR träffar miljöminister Karolina Skog

Posted on

FOR har uppvaktat miljöminister Karolina Skog för att diskutera regeringens pågående arbetet för att ta fram nya regler för privat användning av kemiska växtskyddsmedel. I sak är vi eniga, användningen av kemiska växtskyddsmedel som har negativ inverkan på miljö och hälsa ska förbjudas. Men det måste samtidigt finnas alternativa metoder tillgängliga för fritidsodlarna som kan […]

Växtskyddsmedel

Remissvar – Yttrande om begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Posted on

Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR, tackar för att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna rapport. FOR är en samarbetsorganisation för Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, Trädgårdsamatörerna och ytterligare 15 rikstäckande föreningar för fritidsodlare och representerar därmed 75 000 medlemmar. FOR är också en röst för alla 5 miljoner fritidsodlare i Sverige. Inom vår verksamhet organiseras gratis […]