Har dina växter skadats av pyralider?

Misstänker du att dina växter har skadats av pyralider? Rapportera gärna till oss på FOR, med information om misstänkt bekämpningsmedel i påsjordar, häst-, ko- och hönsgödsel samt kompostjord, som kan ha orsakat växtskador. Dela dina observationer i enkäten nedan om du drabbats.

FOR vill på nytt få in så mycket information som möjligt om misstänkt bekämpningsmedel i påsjordar, häst-, ko- och hönsgödsel och kompostjord, som kan ha orsakat växtskador och uppmanar alla fritidsodlare som drabbats, att dela sina observationer i vår enkät.

Lär dig känna igen växtskador av pyralider

Erfarenheter från odlingssäsongen 2021

Skriv under namninsamlingen här