Pyralider kan hittas i nästan alla organiska råvaror

Nya prover har analyserats och fler fritidsodlare har delat med sig av  sina erfarenheter kring växtskador orsakade av framför allt klopyralid men även aminopyralid och pikloram. Rapporten ”Fortsatta problem med bekämpningsmedel i gödsel – erfarenheter från odlingssäsongen 2021” sammanfattar problemen med pyralider under odlingssäsongen 2021.

–  Undersökningen som FOR gjort visar att problemet med pyralider är mer utbrett än vad vi hade trott. Pyralider kan hittats i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i lantbruket, som används av fritidsodlare till växtnäring. Analyserna har påvisat rester av klopyralid i ko-, häst-, får- och hönsgödsel samt i växtnäringsprodukter baserade på rester från sockerframställning och andra vegetabiliska råvaror, säger Ulf Nilsson på FOR, som skrivit rapporten.

Läs hela rapporten om problem med beskämpningsmedel
Ladda ner och läs (9MB) >>

Så här känner du igen pyralidskador 
Symptomrapport pyralid >>

Skriv under namninsamlingen för att stoppa användningen av pyralider >>

Här hittar du alla som står bakom kampanjen >>

Vill din organisation också stå bakom att förbjuda pyralider?
Maila hej@pyralidstopp.nu

Har dina växter skadats av pyralider? Fyll i enkäten >>