Blommor ur biets perspektiv

En ny publikation från Jordbruksverket, med  528 örter, både trädgårdsväxter och inhemska arter i Sverige. En unik sammanställning som primärt riktar sig till biodlare men också till naturvårdare och andra naturintresserade människor.

Det finns många blommor för våra bin att besöka och hämta näring från, men vilka blommor som har attraktionskraft och vilka blommor som bidrar till en stor honungsskörd kan vara svårt att ha koll på. Här är blommorna klassificerade efter hur bra honungsbiväxter de är och för många arter finns också information om värdet för humlor och solitärbin.

– Målsättningen med publikationen har varit att inkludera så många örter som möjligt, säger Björn Gustavsson, författare av publikationen.

Sammanställningen ska inte ses som rådgivande vid plantering och anläggning av trädgårdar och grönytor, utan mer som ett uppslagsverk eller databas med information. Invasiva främmande arter är tydligt markerade i sammanställningen och bör inte få sprida sig fritt i naturen. Tänk på att vissa arter till och med är förbjudna att odla enligt EU:s förteckning över invasiva arter.

Enligt Björn Gustavsson är inte det viktigaste att bara plantera högproducerande nektarväxter, utan man bör också lägga vikt vid att öka den biologiska mångfalden av växtarter så att de behagar en så stor del av pollinatörerna som möjligt och förser dem med foder under hela växtsäsongen.