Om hur den biologiska mångfalden påverkas

Undervisningsmaterial om invasiva främmande växter

Läroboken om hur den biologiska mångfalden påverkas av invasiva främmande växter

Fritidsodlingens Riksorganisation har under de senaste åren varit en drivande kraft när det gäller den viktiga och aktuella frågan om invasiva främmande växter i Sverige. Det engagemanget har lett till att det nu finns ett väl genomarbetat och aktuellt utbildningsmaterial i ämnet. Eftersom frågan är ny i Sverige har det saknats utbildningsmaterial för svenska förhållanden, och även om det finns en stor internationell litteratur om invasiva främmande arter, har man inte kunnat förse intresserade studenter med något aktuellt material om hur situationen ser ut i Sverige och Norden.

En aktuell lärobok om invasiva främmande växter i Sverige har nu tagits fram och vänder sig till både yrkesverksamma, vuxna studenter inom området och gymnasieelever. Boken ger en god grund till ämnet med början i en genomgång av Artdatabankens riskklassificering (Strand et al. 2018), som utgör basen för arbetet med invasiva främmande arter i Sverige. Därefter presenteras effekter på biodiversitet, med relevanta exempel på hur invasiva främmande arter påverkar ekosystemen och deras funktion. Här presenteras också människans roll i transport och handhavande av invasiva främmande växter.

Förebyggande åtgärder
Efterföljande kapitel behandlar klimateffekter, näringsbelastning och föroreningar. Ett viktigt kapitel är det som behandlar olika spridningsvägar och avslutas med hur vi människor kan uppmuntras till att vidta förebyggande åtgärder för att därigenom minska spridningen av invasiva främmande växter. Ett bra grepp som kommer att vara till hjälp för många lärare är att varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor om det aktuella avsnittet.

Boken avslutas med artbeskrivningar med informativa och vackra illustrationer. Kapitlen är överlag rikt illustrerade med illustrationer och foton. Dessa ger viktig information om arterna utseende, karakteristiska egenskaper och vilka habitat de växer i. De bidrar dessutom till att skapa läslust, vilket inte är minst viktigt i en lärobok.

Tina D’Hertefeldt, Lektor i biologi, Högskolan i Halmstad;
”Jag har haft nöjet att vara en av granskarna av utbildningsmaterialet och har sett det växa fram, och jag är imponerad av det färdiga materialet. Jag är övertygad om att många elever och studenter kommer att uppskatta att läsa om detta aktuella och intressanta ämne. Studier om invasiva främmande arter och deras bekämpning har visat att det förebyggande arbetet är det mest effektiva, och här spelar information och undervisning en viktig roll. Om detta utbildningsmaterial kan spridas till många intresserade elever och studenter, som i sin tur kan föra informationen vidare, skulle det vara till stor hjälp för det framtida arbetet med invasiva främmande växter i Sverige”.

Köp läroboken om hur invasiva främmande växter påverkar den biologiska mångfalden