Internationella växtskyddsdagen 12 maj

Den 12 maj är från och med 2022 utsedd av FN att vara Internationella växtskyddsdagen. Syftet är att öka den globala medvetenheten om hur skydd av växter kan bidra till att utrota hunger och fattigdom, skydda den biologiska mångfalden och främja ekonomisk utveckling.

Växter är avgörande för vårt liv på jorden och bidrar till 80 procent av maten och 98 procent av det syre vi andas. Varje år förstörs upp till 40 procent av jordens grödor av olika växtskadegörare. 

Ta med eller beställa växter och växtprodukter till Sverige som privatperson – Jordbruksverket.se

Pressmeddelande Jordbruksverket >>

Växtskyddsmedel i fritidsodling >>

Växtskyddsmedel – ett samlingsbegrepp
Med växtskyddsmedel, menas ämnen och preparat som har biologisk, kemisk eller fysikalisk inverkan på skadedjur, svampar eller konkurrerande växter. Ogräsmedel hör alltså också hit.
Växtskyddsmedel kan vara av olika slag
• Biologiska växtskyddsmedel – till exempel rovkvalster, parasitsteklar, bakterier, virus.
• Kemiska växtskyddsmedel – till exempel järn(III) fosfat, svavel, feromoner.
• Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel, så kallade växtvårdsmedel (ämnen med låg risk) – till exempel kaliumsalter av fettsyror (såpor), gelatin, paraffinolja,
rapsolja.