Kampanjen “Stoppa pyraliderna”

“Vi kräver att få odla giftfritt i våra trädgårdar”!
Nu har Koloniträdgårdsförbundets namninsamling för pyralidstopp startat.
Skriv gärna under och dela vidare om du vill
Namnsamlingen åtföljer ett öppet brev till Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister,  och Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, som du kan läsa nedan.
Öppet brev

Stoppa pyraliderna! Vi kräver att få odla giftfritt i våra trädgårdar!

Vi är flera miljoner i Sverige som odlar något ätbart. *1) Vi odlar för glädjen att skörda ekologiska köksväxter utanför knuten. Men odlingsglädjen har ersatts av ilska. Orsaken är att våra odlingar förstörs av pyralider. Pyralider är ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk. De har hamnat i näringen och gödseln vi använder. En koncentration på några få miljarddelar av pyralider räcker för att känsliga växter, som tomat och potatis, ska bli skadade. Tiotusentals fritidsodlare har drabbats de senaste åren.
 
Hur vet vi att pyraliderna är boven? Jo, för att vi med egna ögon sett hur våra plantor förvridits och hur frukter missbildats. Men också för att FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) genomfört studier **2), 3), internationellt uppmärksammade, med analyser som bekräftar våra iakttagelser.
 
Varför måste pyralider stoppas? Därför att det som händer är ett svek mot Sveriges fem miljoner fritidsodlare som vill odla giftfritt. Fortfarande säljs förgiftad näring och gödsel, utan varningstext, både komposterad, pelleterad och färsk. Fortfarande hämtar många fritidsodlare hästgödsel från närmaste stall ovetandes om att de kanske är på väg att förgifta sina tomater. Det är inte rimligt att våra odlingar ska offras för att lantbruket ska kunna sprida ett gift som bevisligen läcker ut till allmänhetens trädgårdar, ja även till grundvatten.
 
Pyraliderna måste stoppas också för att förgiftningen av de gröna kretsloppen är ett hot mot en hållbar cirkulär bioekonomi. Gifterna dödar inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar sedan i deras spillning, som sprids på åkrar och i våra trädgårdar. Och så fortsätter giftet spridas.
 
Varför ett upprop nu? Det är nu tredje säsongen som vi odlar med ett gifthot hängande över oss i våra koloniträdgårdar, villaträdgårdar, balkong- och fönsterodlingar. Många av oss har sått våra tomatfrön och vi oroar oss för om årets plantor också ska förstöras. Pyraliderna finns i kretsloppet – de måste bort.
I tre säsonger har vi och tusentals fritidsodlare också kämpat mot pyraliderna. Vi har spridit information, utfört tester, skrivit rapporter och uppvaktat myndigheter … Men ingen vill ta ansvar.
 
Därför kräver vi nu att regeringen tar ansvar genom att
1. Arbeta för ett förbud mot pyralider.
2. Ge Jordbruksverket ansvar för fritidsodlingen och därmed också för pyralidskandalen!
 
 
*1) Statistik från Jordbruksverket, Statistikrapport 2013:08
**2) Nilsson, U. (2021). Rester av bekämpningsmedel i växtnäring. Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring. Fritidsodlingens Riksorganisation.
**3) Nilsson, U. (2022). Pesticides in in organic fertilisers and soil. Experiences from the 2021 growing season. Fritidsodlingens Riksorganisation.
Stöd Koloniträdgårdsförbundets upprop, skriv under namninsamlingen och sprid den gärna!

One thought on “Kampanjen “Stoppa pyraliderna”

Comments are closed.