Blomjord som består av torv

Kompost

Nu riktar torvbranschen in sig på odlingsmarknaden istället för energimarknaden. Förra året producerades de största mängderna odlingstorv som någonsin uppmätts i Sverige.

Se programmet om torv “Klimatfarlig blomjord slår rekord i Sverige” med Uppdrag granskning på Svt >>

Kan du tänka dig att kompostera och blanda din egen jord istället? 
Lär dig mer om hur du gör >>

I databasen Frågor & svar hittar du mycket kunskap >>

Och här kan du se ett föredrag om levande jord >>

Tänk på att det i år har förekommit halm och hästgödsel som varit kontaminerad av ogräsmedel och som skadat känsliga växter. Kolla därför med lantbrukaren eller ridskolan om de har information om halmen eller fodret som djuren utfodrats med kommer från fält som ogräsbekämpats med klopyralid eller aminopyralid.

Om de inte kan redogöra för detta så kan det vara lönt att göra ett enkelt biotest innan halm/hästgödsel används i trädgården. Odla t ex bönor, ärtor eller tomat i såjord som blandats med halm/hästgödsel. Inom tre veckor efter plantornas uppkomst brukar eventuella symptom synas. Syns inga skador så är det säkert att använda halm/stallgödseln i trädgården.

Faktaruta Biotest
Det går att göra enkla så kallade biotester för att undersöka om växtnäring är kontaminerade med hormonstörande ämnen. De mest känsliga växterna som sallat och bönor visar symtom på betydligt lägre koncentration klopyralid än vad de bästa kemiska analyserna kan detektera. Genom att gödsla känsliga växter kan eventuella skador noteras redan några dagar efter appliceringen.

Har man tillgång till stallgödsel eller halm, men känner sig osäker om det är värt att använda, så är ett odlingstest det bästa man kan göra. Bönor och tomater är lämpligast att välja eftersom de är känsliga och visar tydliga symptom. Fröså sammanlagt fyra krukor med bönor i samma sorts jord (som inte innehåller organisk näring). I hälften av krukorna är såjorden uppblandad med stallgödsel eller halm som man önskar undersöka. Inom tre veckor kommer eventuella symptom märkas. Alternativt kan tomatplantor användas enligt samma princip som för bönorna men tomaterna tar betydligt längre tid att gro.

Typiska symptom för bönor är kupade nybildade blad och vid kraftig förgiftning snurrade/skruvade bladstjälkar och smala återbildade blad. För tomat vridna bladstjälkar, missbildade eller outvecklade blad.