Undvik förgiftad jord och näring

Marek Rolonec på FOBO har skrivit några rader om alternativ till köpejord

Gör din egen flytande näring

Flytande näring är bra för växter i början av säsongen då vi vill ha en snabb tillväxt. En flytande näring tas upp mycket snabbt av växten och kan ges ofta och i små doser under tillväxtfasen.

Nässlor
Lägg Brännässlor i en hink med vatten, låt stå tills det börjar lukta ordentligt illa. Rör gärna om då och då för att få ner syre i hinken.
Efter ca en vecka är ditt näringskoncentrat färdigt att användas. Späd 1 del nässelvatten med 10 delar vatten. Nässelvatten innehåller en bra kombination av kväve, fosfor och kalium.

Urin
Det går alldeles utmärkt att använda sin egen urin för att gödsla med. Samla urin och späd 1 del urin med 10 delar vatten. Urin innehåller en perfekt kombination av dom näringsämnen som växterna behöver.

Så här kan du göra din egen jord

Gräsklipp
Samla gräsklipp i en säck, blanda i ca 30% sand. Låt säcken stå på ett frostfritt ställe. Gör några små lufthål i säcken. Efter ca 6 månader har du en fin jord.

Löv
På hösten samlar du löv i en säck, blanda löv med sand och låt stå på ett frostfritt ställe. Till våren har du en perfekt såjord.

Kompost
Har du tillgång till en egen kompost så har du din jordfabrik igång redan. Varmkompost, kallkompost eller Bokashi är olika sätt att ta tillvara på avfall från trädgården och köket.

Såjord ska vara näringsfattig. Vill du ha jord för omplantering så måste du öka näringshalten i jorden. Tex med hjälp av gödsel från ko, häst eller höns.

Täckodla och bygg upp din jord på platsen där du odlar
Det absolut smidigaste sättet är att med hjälp av täckodling bygga upp en bra jord. Då tillför du organiskt material direkt i din odling. Tex gräsklipp, ogräs, hö, löv eller halm. På det viset sker nedbrytningen av materialet direkt på platsen där du odlar och du undviker näringsläckage.

I en matsked levande jord finns fler levande organismer än vad det finns människor på vår planet. Organismerna omvandlar det organiska materialet till en levande, lucker och näringsrik jord.

Fler fördelar med täckodlingen är att ogräs har svårare att komma upp.
Dessutom så hålls fukten mycket bättre i en täckt jord och du behöver inte vattna så mycket. I en jord som inte är täck avdunstar ca 5 mm vatten per dygn.

Jord och biologisk mångfald, se föredraget här >>

Marek Rolenec från FOBO – Förbundet Organisk-Biologisk Odling berättar om varför det är viktigt att skapa en levande jord. Föreläsningen hölls på mässan Nordiska Trädgårdar 2021, i samarbete med FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation)