FOR

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

Posted on

PRESSMEDDELANDE Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel  Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras […]

Invasiva främmande arter

Så bekämpar du parkslide

Posted on

Har du problem med Parkslide? Bekämpa den på rätt sätt! Se till att ta hjälp av yrkeskunniga. Felaktig hantering leder bara till ökad spridning och större problem. Vi har tagit fram en film för att informera alla er trädgårdsägare om vad ni inte ska göra och vad ni istället ska göra med eventuell parkslide på […]