Håll utkik efter koloradoskalbaggen

Jordbruksverket vill uppmana alla som odlar potatis i Kristianstadstrakten att hålla utkik efter koloradoskalbaggen i sina odlingar.

Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län, och fall ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra eventuella åtgärder för att minska risken för att skalbaggen etablerar sig.

Misstänka fall av koloradoskalbaggen behöver bara anmälas till Jordbruksverket om de hittas i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar. I andra län anses inte koloradoskalbaggen kunna etablera sig men det är ändå en bra idé att ta hand om angripna plantor för att undvika skador på friska plantor samt att skalbaggarna sprider sig till de län där de bedöms kunna ha potential att överleva. Vid angrepp utanför de angivna länen kan larver och vuxna samlas in och kokas eller frysas eller så kan angripna plantor avlägsnas genom att de läggs i brännbart avfall, helst då i väl förslutna sopsäckar.

 

Koloradoskalbaggen förökar sig snabbt och är glupsk, vilket gör den till en besvärlig och fruktad växtskadegörare. Skadorna som skalbaggen orsakar på potatisblad minskar skörden avsevärt.

Den fullvuxna koloradoskalbaggen är lätt att känna igen. Skalbaggens kropp är starkt välvd, med karakteristiska svarta och gula längsgående strimmor. På huvud och halssköld finns svarta fläckar. Den är cirka 1 cm lång, alltså något större än en nyckelpiga.

Koloradoskalbaggens ägg är orangegula och cirka 2 mm långa. De sitter i klungor på bladens undersida och är svåra att särskilja från nyckelpigans ägg. Nykläckta larver av koloradoskalbaggen är knappt två millimeter långa och har tomatröd färg. Äldre larver är ljusare orangeröda och kan vara upp till 12 mm långa. Larverna är starkt välvda och har två längsgående rader av svarta prickar på vardera sidan av kroppen.

Det finns några insekter som ibland förväxlas med koloradoskalbaggen. Puppor och larver av koloradoskalbaggen kan förväxlas med nyckelpigans puppor och larver. Den fullbildade koloradoskalbaggen kan förväxlas med trädgårdsborren, humlebaggen eller strimlusen.