Ekologisk näring

Fyll i FORs enkät om tomater och andra växter som kan ha skadats av ekologisk näring och jord!

Posted on

Tomatplanta med missbildade blad där rester av ogräsmedel misstänks var orsaken.Foto: Christofer Ekström Har dina tomater drabbats av missbildade blad under våren? Då kan det bero på ekologisk växtnäring eller jord som eventuellt kan ha innehållit rester av bekämpningsmedel. FOR vill nu få in så mycket information som möjligt om detta och uppmanar därför alla […]

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel i fritidsodling

Posted on

I en trädgårdsodling, stor som liten, så stöter man nog förr eller senare på någon typ av angrepp eller sjukdom på sina växter. Många gånger kan man förhindra eller lindra angreppen genom förebyggande åtgärder. Som exempelvis; se till att växten får växa i bra jord, växten har tillgång till gödsel och vatten, täcka grödor med fiberduk/insektsnät, […]

Hemmaodlat

Tomatplantor som får krulliga blad

Posted on

Bild lånad från Lena Israelssons blogg Odla mat Det är många fritidsodlare som har haft problem med sina tomatplantor i år. FOR:s rådgivning har fått in frågor om plantor som slutar att växa och där bladen krullar ihop sig. Även trädgårdsprofilen Lena Israelsson har aktualiserat frågan om att tomatplantor med detta symptom har vattnats med […]