Växtskyddsmedel i fritidsodling

I en trädgårdsodling, stor som liten, så stöter man nog förr eller senare på någon typ av angrepp eller sjukdom på sina växter. Många gånger kan man förhindra eller lindra angreppen genom förebyggande åtgärder. Som exempelvis; se till att växten får växa i bra jord, växten har tillgång till gödsel och vatten, täcka grödor med fiberduk/insektsnät, bra växtföljd, välja sorter som är härdiga och motståndskraftiga, god hygien i växthuset mm. Ibland räcker inte de förebyggande åtgärderna och man måste ta till någon form av bekämpning med växtskyddsmedel.

I detta faktablad, skrivet av trädgårdsrådgivaren Ann-Kristin Isaksson och växtskyddsexperten Ingrid Åkesson, finns en genomgång över de växtskyddsmedel, biologiska organismer och allmänkemikalier som är tillåtna att använda i fritidsodling.

Faktabladet är inte rekommendation till användning av växtskyddsmedel från FOR utan en sammanställning över godkända produkter.  

Växtskyddsmedel i fritidsodling 2020 >> Uppdaterad 2022 >>