Tomatplantor som får krulliga blad

Bild lånad från Lena Israelssons blogg Odla mat

Det är många fritidsodlare som har haft problem med sina tomatplantor i år. FOR:s rådgivning har fått in frågor om plantor som slutar att växa och där bladen krullar ihop sig. Även trädgårdsprofilen Lena Israelsson har aktualiserat frågan om att tomatplantor med detta symptom har vattnats med olika typer av ekologiskt flytande gödselmedel.

Misstänker rester från aminopyralid

Misstanken om att det kan finnas rester av det kemiska bekämpningsmedlet aminopyralid i olika gödselprodukter och påsjord är nu stor. Aminopyralid är det verksamma ämne som finns i flera olika ogräsmedel, och som ibland används av lantbruket vid odling av stråsäd. Kemikalieinspektionen ville först inte ge godkännande åt ämnet men förlorade i mark- och miljödomstolen, så produkter med aminopyralid godkändes för användning i Sverige redan 2016.

Plantor skickas till laboratorium för analys

FOR – fritidsodlarnas riksorganisation ser mycket allvarligt på problemet. Utifrån vårt rådgivande uppdrag har vi ett ansvar att sammanställa korrekt information till konsumenter. Vi kommer därför att skicka ett antal tomatplantor med symptom till laboratorium för att få bekräftat vad som har hänt med plantorna. En kontakt med Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och LRF har också tagits.

Det är alarmerande att fritidsodlare som omsorgsfullt drivit upp sina egna tomatplantor utifrån en vilja att odla ekologiskt drabbas av detta, säger Inger Ekrem, ordförande i FOR.

Läs mer om ämnet:

Lena Israelssons blogg Odla mat 200605

Radioprogrammet Odla i P1 200608