Webbseminarium: Så bekämpar du parkslide

Under november 2020 arrangerade Fritidsodlingens Riksorganisation en unik webbinarserie med Dr Dan Jones från England för yrkesfolk. Mer än 100 personer deltog och fick nya kunskaper när det gäller parkslide.

Här hittar du några av de artiklar som Dr Dan Jones har skrivit samt andra forskningsrapporter som han hänvisade till.

För dig som är yrkesverksam inom trädgård. Nu har du chansen att lyssna till Dr Dan Jones som är en av världens främsta forskare när det gäller bekämpning av parkslide.

Under två eftermiddagar går han igenom parkslidens biologi och ekologi. Hur den bäst bekämpas och vilka lagstiftnings- och ansvarsutmaningar vi kan mötas av. För att lyckas bekämpa parkslide krävs kunskap och evidensbaserade, pragmatiska lösningar. Du får ta del av Dr Dan Jones erfarenheter och forskningsresultat från försök med parkslide. Han kommer också att ge praktiska tips och hållbara rekommendationer för hantering och bekämpning utifrån storlek på beståndet. Självklart finns det möjlighet att ställa frågor.

Föredraget hålls på engelska och kostar 600 SEK för två eftermiddagar. (Studentrabatt 50%)

Del A: Fredag 20 november 2020, kl 14-15:30
Del B: Fredag 27 november 2020, kl 14-15:30

Del A – Ekologi och ekonomi för parkslide
Vad är en invasiv främmande växt och varför skiljer de sig från inhemska arter?
Hur sprider sig invasiva främmande arter?
Vad är parkslide och hur sprider den sig?
Hur gör parkslidens biologi dem till en sådan miljö- och socioekonomisk utmaning?
Varför har parkslide blivit ett så hett ämne i Storbritannien?

Del B – Parkslide kontroll och bekämpning
Varför misslyckas bekämpningen av parkslide?
Vad fungerar och varför?
Vilka bekämpningsmetoder finns?
Granskning av alternativa behandlingsmetoder – fungerar de?
Hur kan vi hantera parkslide på ett hållbart sätt?

För mer information och anmälan
https://skillbreak.com/workshops/759-webbinar-parkslide-ekologi-bekampning

Om Dr Dan Jones

Dr Dan Jones är VD för Advanced Invasives, ett konsultföretag som grundades 2016. Utöver detta är han även forskare vid Swansea Universitys institution för biovetenskap. Dr Dan Jones specialiserar sig på upptäckt, kartläggning och hållbar kontroll av invasiva främmande växtarter och hans nuvarande arbete behandlar herbicideffektivitet och hållbar användning, återställande av livsmiljöer, invasiv växtekologi och ekofysiologi.