Besvärliga växter – en Skandinavisk enkät

Guldplister

Har du några växter i din trädgård som sprider sig för mycket?

FOR har tillsammans med trädgårds-organisationer i Danmark och Norge påbörjat ett projekt för att sprida information om invasiva främmande växter.
En del av projektet är att identifiera odlade växter som trädgårdsägare redan i dag ser kan bli ett problem framöver, både i trädgården och i naturen där de kan hota den biologiska mångfalden.
Vi behöver därför din hjälp att identifiera de trädgårdsväxter som du upplever sprider sig ohämmat i din trädgård. Har du fler än en växt som du ser som ett problem, ber vi dig att du fyller i enkäten en gång för varje växt. Denna enkät går ut till trädgårdsägare och kolonister i hela Skandinavien. Tack för att du vill vara med att hjälpa till!
Länk till enkäten