Grönare trädgård – kampanj för minska fritidsodlingens miljöpåverkan

FOR har beviljats finansiering från Naturvårdsverket för att genomföra en kampanj för att öka medvetenheten hos fritidsodlare om den negativa miljöpåverkan som olika material och produkter som används av fritidsodlare kan ha på miljön och klimatet.
Ulf Nilsson, sekreterare på FOR presenterar projektets fokus:
– Vi kommer framförallt rikta in oss på att undersöka riskerna med, och informera om alternativ till, tveksamma plastprodukter som idag används i våra trädgårdar. Det kommer även sammanställas information om hur miljö- och klimatbelastande odlingstorv är egentligen, en produkt som används i stor mängd inom fritidsodlingen. Allt för att underlätta för fritidsodlarna att göra hållbara val.