Naturvårdsverkets IAS kampanj

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när man ägnar sig åt sin fritidssysselsättning, framför allt trädgårdsarbete, fiske eller båtliv.

För att hindra att biologisk mångfald tar stryk av invasiva främmande arter behöver fler lära sig känna igen arterna och förstå hur de sprids. Kunskapen har ökat, men den är klart mindre i de yngre åldersgrupperna. Det visar en undersökning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Öka kunskapen om invasiva arter
Hela 80 procent av den vuxna befolkningen har ett fritidsintresse som gör att det kan vara bra att ha kunskap om invasiva arter; trädgårdsodling, jakt, sportfiske, båtliv, friluftsliv, djur och natur. Naturvårdsverket och HaV gör sedan några år tillbaka årliga informationsinsatser riktade till allmänheten för att öka kunskapen om invasiva arter och på så sätt förebygga att de sprids. 

Årliga informationsinsatser
Naturvårdsverket och HaV driver för femte året i rad en informationssatsning om invasiva främmande arter riktad till allmänheten där FOR är en av de många organisationer som deltar.

Årets tema är att uppmärksamma situationer där man riskerar att sprida invasiva främmande arter och att visa vad som är rätt och fel.