Vintertips för insekter och småkryp

En rik trädgård är faktiskt full av småkryp även på vintern, även om det kanske inte märks. De är duktiga på att hitta små skrymslen att gömma sig i. Det finns till och med fåglar, exempelvis kungsfågel och trädkrypare, som överlever hela vintern på att hitta dessa småkryp. Så nog finns det ganska gott om dem. Men till skillnad från fåglar är det få av småkrypen som söker föda om vintern. Deras vanligaste strategi är att gömma sig och gå i dvala eller vila. Därför behöver insekter och småkryp framför allt bra platser att gömma sig och övervintra.

Det finns så många olika arter småkryp att det är omöjligt att täcka in alla sätt att gynna dem, men i korthet är det bra att skapa just gott om skrymslen och vrår. Buskar och träd eller högar med ris och grenar är väldigt bra platser för många övervintrande småkryp. Nyckelpigor (och många andra arter) kryper till exempel gärna in under barkbitar på träd eller under löv på marken. Nyckelpigor vill du ha i trädgården med tanke på hur mycket bladlöss de äter.

Att stapla lite tjockare grenar eller trädstammar på varandra som en vedhög är också en utmärkt övervintringsplats för många insekter och spindlar. Låt också gärna stjälkar av vissnade blommor stå kvar över vintern. De är bostäder åt små insekter. När du klippt ned växterna på våren kan du lägga dem i en hög ett tag så att djuren som bott där under vintern kan krypa ut.

Ett annat effektivt sätt att hjälpa de små djuren är att kratta löv och småkvistar i högar. Det kan till exempel göras i dina rabatter och under dina buskar och träd så att du täckodlar samtidigt. Det har många fördelar. I dessa skyddande högar trivs mängder av småkryp och även exempelvis grodor, ödlor och igelkottar. Eftersom det kan finnas så mycket liv under lövtäcket bör du också vara lite försiktig med att gräva i marken och vända komposten under vintern. Småkrypen behöver få ha sitt skydd i fred.

Text från Rikare trädgård, här läser du mer >>

Vintertips i korthet från Rikare trädgård

• Städa inte så noga och frakta helst inte bort så mycket från din trädgård. Kratta istället in löv, kvistar och gräsklipp under dina buskar eller träd.
• Skapa högar av grenar, ris, stenar, löv och annat.
• Se till att din trädgård har gott om buskar och träd.
• Låt vissnade växter stå kvar med stjälkar och frön till våren.