Ny skadegörare på lök

De senaste två åren har en ny skadegörare Phytomyza gymnostoma orsakat problem på purjolök på några olika platser i Skåne. I höst har den även konstaterats på Öland. Håll koll på den!

Det är en minerande fluga som inte ens har fått ett svenskt namn ännu. Men låt oss kalla den för lökminerarfluga tillsvidare. Den anses vara ett tilltagande problem i Danmark. Så dessvärre är det nog en skadegörare som vi snart kommer se mer spridd även i Sverige.

Lökminerarflugan har två generationer i Europa. Den första generationen lägger ägg under våren och föredrar annan lök framför purjolök och anses inte göra någon större skada. Medan den andra generationen främst angriper purjolök. Andra generationen är aktiv september till november.

Det är flugans larver som orsakar störst skada på purjolök. Men första tecknet på angrepp är ljusa prickar längs distinkta linjer på de yttre bladen som orsakas av de vuxna honorna när de punkterar växtcellerna för att få i sig näring i samband med äggläggning. De vita larverna är ca 3-5 mm långa och borrar sig in i lök och lökblad (figur 1). Förpuppning av andra generationen sker i brunröda puppor, ca 4 mm långa, i purjostjälkarna (figur 2 &3). Flera larver/puppor kan hittas i samma planta. Angrepp leder ofta till sekundära infektioner av svamp och bakterier.

Det är viktigt att ta bort alla växtrester och angripna plantor på hösten för att få bort de övervintrande pupporna så att de inte kan bilda en ny generation flugor nästa vår. Täck purjolöken med insektsnät eller fiberduk från augusti och fram till skörd när den andra generationen är aktiv. Vid stora angrepp kan det även vara värt att täcka övrig lök tidigt på våren för att försvåra för den första generationen att hitta värdväxter. Se också till att odla med växtföljd så att det inte odlas lök på samma plats som året innan.

Puppa av lökminerarfluga i purjolök. Foto: Ulf Nilsson
Puppa lökminerarfluga. Foto: Ulf Nilsson