Ett rikare Sverige

Alla kan bidra till att hejda förlusten av biologisk mångfald i Sverige och många privatpersoner gör viktiga insatser i sina egna trädgårdar. Folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet ska tillsammans visa upp insatserna i kampanjen Ett rikare Sverige.

Enligt en ny rapport från WWF är krisen för den biologiska mångfalden värre än någonsin och på många håll går utvecklingen dessutom åt fel håll. Men i många trädgårdar runt om i landet pågår ett arbete för att skapa ett Sverige som är rikare på växter, fjärilar, bin och fåglar. 

Rikare trädgård lanserar nu, tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet, kampanjen Ett rikare Sverige för att inspirera och uppmuntra fler att omvandla en del av sin trädgård, balkong eller kolonilott till en rikare livsmiljö för djur och växter. Det kan till exempel göras genom att omvandla en del av gräsmattan till en äng eller en damm, plantera buskar eller träd där det tidigare var en grusplan eller odla blommor i en pallkrage på altanen.

– Jobba mindre i trädgården för att öka den biologiska mångfalden. Strunta i att köra med gräsklipparen på några kvadratmeter av gräsmattan, plantera ett träd eller strunta i att åka iväg med ris och grenar och lägg dem i ett hörn av trädgården. Minimalt med arbete kan göra stor skillnad för djuren i din närmiljö, säger Erik Hansson, projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård.

Sveriges trädgårdar utgör sammanlagt ungefär en yta på 320 000 hektar, vilket motsvarar hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta är gräsmattor och i vissa städer är i snitt en åttondel av trädgårdarnas yta hårdgjorda där inga arter trivs. Här finns en enorm potential att skapa en ökad biologisk mångfald. Det kan göras enkelt, billigt, lättskött och bli ett lyft för trädgården samtidigt som det gynnar landets så viktiga pollinatörer. 

– Genom att välja vilka växter du odlar kan du förlänga blomningstiden i trädgården. Med olika växter som blommar eller bär frukt  från vår till höst ökar mångfalden. Tidigt på våren lockar mina pärlhyacinter till sig insekter som vill ha pollen och på hösten är en av mina favoriter rönn, fåglarna älskar rönnbär, säger Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet.

– Du kan öka trädgårdens mångfald en hel del med sälg och brännässlor. Sälg blommar tidigt med mycket pollen och nektar för insekter. En vildare del i trädgården med död ved, öppen kompost och brännässlor lockar till exempel många fjärilar och är jättebra för mångfalden. Nästa steg kan vara en liten damm, säger Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Vad har du gjort i din trädgård?

Alla som gjort insatser i sin trädgård, kolonilott eller på sin balkong under 2022 kan rapportera in dem på rikaretradgard.se tillsammans med information om hur många kvadratmeter som förbättrats till en rikare miljö. I början på 2023 kommer Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet redovisa hur många kvadratmeter, eller kanske till och med hektar, som Sveriges trädgårdsägare förbättrade under 2022. 

– Det är mycket som går åt fel håll i vår natur, men på väldigt många håll i landet pågår också en småskalig omvandling av landskapet till något bättre. Kunskapen om vad vi alla kan göra för insatser och intresset för att bidra ökar. Med initiativet Ett rikare Sverige vill vi hylla alla som står för de här små och stora insatserna, säger Erik Hansson, projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård.

Om Rikare trädgård
Rikare trädgård är ett samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation, Sveriges Entomologiska Förening, Biologiska Mångfaldens Dag-initiativet, Natursidan.se, Odlings-TV, Studiefrämjandet och Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år. Målet med Rikare trädgård är att sprida information om hur trädgårdar och odlingar kan gynna den biologiska mångfalden. 

Läs mer om projektet och hitta artiklar och guider på www.rikaretradgard.se 

Om Ett rikare Sverige 
Ett rikare Sverige är ett samarbete mellan folkbildningsprojektet Rikare trädgård, Naturhistoriska riksmuseet, Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) och Natursidan.se. Målet är att få så många som möjligt att rapportera in hur många kvadratmeter av sina tomter som de omvandlat från livlösa till rika på biologisk mångfald. Med hjälp av tips på lämpliga insatser uppmanas fler att engagera sig och årets slutsumma i antal kvadratmeter förbättrad yta blir en hyllning till alla de som deltagit.

Exempel på enkla insatser
• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en liten äng.
• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, insekter, svampar och mossor.
• Gräv en liten damm, antingen med dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka. 
• Bygg ett stort bihotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Fler exempel på lämpliga insatser att göra i trädgården finns att se på www.rikaretradgard.se/ett-rikare-sverige, samt på Naturhistoriska riksmuseets utomhusutställning Odla staden.

P4 Stockholm intervju 15 november

 Lyssna … 

– Just nu genomför ni en kampanj tillsammans med Rikare Trädgård, på just det här temat, bevarandet av den biologiska mångfalden. Varför är det så viktigt att göra det i sin trädgård?

– Det är inte bara viktigt att bevara den, det är också viktigt att öka den, nu när den är på väg att minska. Det är ett av klimatmålen som ser ut att inte gå så bra just nu, att den biologiska mångfalden globalt minskar. Då är det här ett fortbildningsprojekt för att väcka intresse och försöka vända på den här nedåtgående trenden för att det ska vända och bli mer biologisk mångfald i trädgårdarna, men sen också ute i den stora världen, säger Erik Hansson, projektledare på Rikare trädgård, en del av FOR,, och på Ett rikare Sverige.