Mer om biologisk mångfald

Ett Aha-seminarium om campusutveckling för biologisk mångfald, ett initiativ från Akademiska Hus för mer inspiration och fördjupad kunskap om hur man på olika sätta kan utveckla kunskapsmiljöer.

I en inspelning av ett seminarium från den 28 september 2022 om campusutveckling för biologisk mångfald kan vi höra Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet rekommendera Rikare trädgård som en bra sida att lära sig mer om biologisk mångfald (efter drygt 35 minuter).

Här kan du också läsa mer om ämnet på Rikare trädgård, som är ett folkbildningsprojekt under FOR, Fritidsodlingens  riksorganisation, som med hjälp av guider, tips, filmer och artiklar vill inspirera till att förbättra trädgårdar både för ägaren och alla arter i vår närhet >> 

Här hittar du mer från Akademiska hus >> Aha – Campusutveckling (akademiskahus.se)

och här kan du läsa mer om Campusutveckling >> Campusutveckling | Externwebben (slu.se)